רופאים מתמחים ישלמו עד 30% מס עבור מענקים

סוף לסאגת מיסוי המענקים שקיבלו הרופאים המתמחים  לאחר מחאתם בקיץ 2011: רשות המיסים וההסתדרות הרפואית הגיעו להסכם פשרה תקדימי במסגרתו תעמוד חבות המס של המתמחים בגין המענקים על שיעור של פחות מ-30%.  ההסדר, המוערך בהפחתת מס לרופאים בהיקף של 140-150 מיליון ₪, אושר בבית המשפט המחוזי בלוד

רופאים לוחצים את ידו של יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר לאוניד אידלמן, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)
רופאים לוחצים את ידו של יו”ר ההסתדרות הרפואית, ד”ר לאוניד אידלמן, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)

3 שנים עברו מאז המשבר הגדול ביותר שידעה מערכת הבריאות מאז הוקמה. מאבק הרופאים של שנת 2011, שהוביל לנטישת מחלקות ולפיצול בייצוג של רופאים מתמחים מהגורם המייצג אותם – ההסתדרות הרפואית – שביתות רעב וצעדה לירושלים, כל אלה הניבו את הסכם השכר לרופאים הטוב ביותר שהושג עד כה, במסגרתו נחתמו הסכמות על מתן מענקים לעידוד רופאים להתמחות במקצועות שהמדינה זקוקה בהם לרופאים וכן לעבוד בפריפריה.

כזכור, לאחר המחאה הממושכת שניהלו הרופאים כנגד משרדי האוצר והבריאות בשנת 2011, הוסכם כי למתמחים במקצועות הרפואה המצויים במחסור, מקצועות שקיבלו את השם “מקצועות במצוקה” וכן למתמחים אשר יהיו מוכנים להעתיק את מקום מגוריהם לפריפריה, יוענקו שלושה סוגי מענקים.

300 אלף שקלים מענק לרופאים שיתמחו במקצועות הסובלים ממחסור ברופאים, או לרופאים שיעברו לעבוד בפריפריה, וכן 500 אלף שקלים מענק לרופא שיתמחה במקצוע במצוקה בפריפריה.

חודשים ספורים לאחר חתימת ההסכם, וזמן קצר לאחר שהחל תשלום “הפעימה הראשונה” של המענקים, גילו המתמחים כי רשות המסים דורשת נתח נכבד מגובה המענקים. לפי עמדת הרשות, סכומי המענק הינם בגדר הכנסת עבודה רגילה החייבת במס הכנסה שהגיע במרבית המקרים לכ-48%. בהתאם לעמדה זו, מהבטחה למענק בגובה 300 אלף שקל, נותרו המתמחים עם מענק בגובה של כ-147 אלף שקלים.

בחודש יולי 2012, לאחר שכל המגעים בין הצדדים כשלו, עתרו ההסתדרות הרפואית וכ-170 רופאים הזכאים למענקים לבית המשפט המחוזי  נגד רשות המסים. העותרים, באמצעות עורכי הדין משה מזרחי ועמית קריגל ממשרד משה מזרחי, נח, קריגל – ביקשו כי המענקים יוכרו כהטבה שאינה חייבת במס כלל, או לחילופין שיוכרו כרווח הון ובכך ימוסו בשיעורים נמוכים של כ-25%.

עו”ד מזרחי וקריגל טענו, בין השאר, כי אין למסות את המענקים מאחר ואלו משולמים לרופאים שלא במסגרת יחסי עובד ומעביד וכל תכליתם היא קידום המדיניות הממשלתית לשינוי מהותי במערכת הרפואה הציבורית, לרבות בנושאי תקנים, חלוקת משאבים ומתן עדיפות למקצועות רפואה ספציפיים ולרופאים בפריפריה. עוד נטען בעתירה כי המדינה עצמה קבעה, כי המענקים אינם מהווים תשלומי שכר עבור עבודה, אלא בגין התחייבות ארוכת שנים להתמחות במקצוע במצוקה או בפריפריה.

במהלך השנה האחרונה, בעידודו של בית המשפט ניהלו הצדדים משא מתן אינטנסיבי אשר לאחרונה הבשיל לפשרה וזכה לאישור בית המשפט. במסגרת הפשרה נקבע כי חבות המס הממוצעת הכוללת  לכל מתמחה המקבל מענק תעמוד על עד 30%. כך, מתמחה הזכאי למענק בגובה 300 אלף שקלים יישאר עם למעלה מ-210 אלף שקלים, בעוד שלפי עמדת רשות המסים, היה על כל מתמחה להיפרד מעוד כ-65 אלף שקלים. בדומה, מתמחה הזכאי למענק בגובה 500 אלף שקלים, ישלם מס בגובה של כ-140 אלף שקל, פחות מ-30% מס.

בעקבות החתימה על ההסכם, בתקופה הקרובה יגיעו עורכי הדין של ההסתדרות הרפואית, יחד עם עורכי דין ממשרד משה מזרחי, נח וקריגל, לבתי החולים השונים, יפגשו עם המתמחים ויסייעו להם בהשלמת תהליך השומה האישי לכל אחד מהם.

ממשרד עורכי הדין משה מזרחי ועמית קריגל נמסר: “אנחנו שבעי רצון מההסדר שמביא בשורה של ממש למתמחים ברפואה ולמתמחים העתידיים. ההסכם מביא למימוש המטרות שלשמם ניתנים המענקים – עידוד הרפואה בפריפריה ועידוד הרפואה במקצועות המצויים במחסור. אנחנו מעריכים את עמדת רשות המסים והביטוח הלאומי שגילו הבנה יוצאת דופן לצרכי המערכת הרפואית”.

Share This:

כתיבת תגובה

Top