ועדת גבאי לבחינת הדסה: יש להחליף בעלים

וועדת גבאי הגישה היום (ג’) לשרת הבריאות יעל גרמן את מסקנותיה והמלצותיה לגבי משבר בתי החולים הדסה בירושלים. העיקרית שבהמלצות היא להוציא את בית החולים משליטת ארגון נשות הדסה, אך עם זה להשאיר את נשות הדסה בתמונה. לגבי השר”פ אומרים חברי הועדה: מה שיוחלט בוועדת גרמן צריך לחול גם על הדסה ובינתיים, יש להגדיל את שיעור העברת הכספים מהשר”פ לבית החולים וכן לצמצם באופן ניכר את ההטבות לעובדים

מסדרונות הדסה, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)
מסדרונות הדסה, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)

אולי התשובה העיקרית שמתקבלת היום (ג’), כחודשיים לאחר מתן הצו להקפאת הליכים בהדסה, לשאלה – אז מה בעצם קרה שם? מי אשם במשבר שכמעט הפיל ועדיין מאיים להפיל את אחד מבתי החולים הגדולים בישראל? הוא המשפט הפותח את פרק הגורמים למשבר בהדסה בדו”ח וועדת גבאי שהוקמה בידי משרד הבריאות לבחינת המשבר – “כמעט לכל הנוגעים בדבר יש יד בהגעתו של בית החולים למצבו הנוכחי”.

אין אשם אחד למשבר בהדסה, כולם אשמים וכולם ישלמו, אם הם רוצים בטובת הדסה. דו”ח הוועדה שהוגשה היום לשרת הבריאות יעל גרמן מסביר שהגירעון בבית החולים הוא תוצר של התנהלותם הכושלת של גורמים רבים “החל במדינת ישראל בה משרדי הבריאות והאוצר מייצרים רגולציה הדוקה על מערכת האשפוז, אך לא יצרו מנגנוני סיוע, פיקוח ובקרה פיננסית זהים לכלל בתי החולים הכלליים בישראל, ובפרט כלפי בתי החולים הפרטיים שמחויבים במתן שירות ציבורי, דוגמת הדסה”.

הועדה מאשימה את משרדי הממשלה גם בכך ש “אין מעקב פיננסי שוטף אחר המתרחש בהיבטים הניהוליים כלכליים בבתי החולים הללו”.

הממשלה תידרש לתת את חלקה בהבראת הדסה אבל לא רק. על פי דו”ח הועדה קובעת שהממשלה לא יכולה להסתפק בהזרמת תקציבים להבראה זמנית של בית החולים, עליה לגבש מדיניות סדורה בכל הקשור לשרות הרפואי שמספקת הדסה לאזרחיה ולספק מענה שיבריא את הדסה לאורך זמן.

נשות הדסה – צריכות לשלם מחיר על ניהול כושל

וועדת גבאי מוסיפה ועוברת לאשם הבא: הבעלים של בית החולים  – הסתדרות המדיצינית הדסה (ארגון ‘נשות הדסה’) “שלצד גיוס והזרמת כספי תרומות בהיקפים עצומים, לא השכילו לנווט נכונה את בית החולים בעת משבר. גם כעת, ארבע שנים לאחר שהכירו לראשונה בכך שקיימת בעיה כלכלית של ממש, עדיין פועלים במנגנונים שמשקפים מימשל תאגידי לקוי, שאינו מתאים לארגון ציבורי במאה ה 21 , המספק שירות חיוני לבריאות הציבור”.

ארגון נשות הדסה יספוג בפרק ההמלצות של דו”ח ועדת גבאי מכה קשה בשל ההתנהלות הכושלת שלו – חברי הועדה ממליצים להוציא את הדסה מידי הארגון ולהפסיק את הבעלות של נשות הדסה על בתי החולים הירושלמים.

על הכוונת גם חברי הדירקטוריון ויושבי הראש שלו, ובראשם הדירקטורים הישראלים, שכיהנו בתפקידם למרות שלא היתה להם יכולת השפעה מהותית על ניהול בית החולים, בשל מבנה הממשל התאגידי. “לזכות חלקם ייאמ”, נכתב בדו”ח “כי במספר אירועים הדבר הוביל להתפטרות הדירקטורים הישראלים (בפברואר 2010 ובנובמבר 2013), אך מבלי שהדבר יביא לשינוי משמעותי במבנה התאגידי”.

גם מנהלי הדסה אשמים: “הנהלות הדסה יצרו לאורך השנים איכות רפואית ומצוינות מחקרית, פעלו לבניית בית חולים מודרני וחדיש, אך בד בבד ניהלו ארגון ניהולי וכלכלי חלש ולא גמיש שלא היה מסוגל להתמודד באופן מהיר ויעיל עם השינויים שחלו במערכת הבריאות בעשור האחרון, ובפרט בחמש  השנים האחרונות”.

וועדי העובדים, למעט וועד האחיות, גם הם על ספסל הנאשמים של וועדת גבאי על ” שהביאו במשך השנים להתנפחות היקפי כוח האדם ולתוספות ועליות שכר בהדסה, מעבר למקובל בהסכמים הציבוריים של שאר עובדי מערכת הבריאות, ובזמן המשבר לא התגייסו למאמץ לעצור ולתת יד של ממש ולצמצם פרמננטית את ההוצאות. לא נוציא פטורה מביקורת גם ההנהלה הנוכחית שעל אף שעושה מאמצים גדולים לפתרון המשבר, נסחפה לטעמנו בעוצמת ההאשמות וההסתכלות אחורה. היינו מצפים מהנהלה שמנסה להבריא ארגון עתיר כח אדם להשתמש יותר בכלי מנהיגות על מנת להנהיג את העובדים והרופאים, לחבר אותם לחזון משותף ולגרום להם להירתם למהלך החילוץ”.

המלצות: טיפול שורש בלתי מתפשר

עובדי הדסה מפגינים מול בית ראש הממשלה, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)
האם ההמלצות יעברו בשקט בקרב העובדים? עובדי הדסה מפגינים מול בית ראש הממשלה, ארכיון (צילום: כרמית ראובן)

כאמור, וועדת גבאי ממליצה להעביר את השליטה על בית החולים הדסה  מידי ארגון נשות הדסה, אבל אינה ממליצה להלאים את בית החולים, בגלל מה שהם מכנים מהלך “שיכול לייצר השלכות רוחב מיותרות”. המדינה צריכה להתנות את הזרמת הכספים לבית החולים בקבלת תמורה כלשהי. חברי הוועדה מדגישים את זה משום שאחרת המשמעות היא שמדינת ישראל עשוייה למצוא את עצמה משקיעה כספי ציבור בכל מוסד פרטי שאיננו מצליח, רק משום שהוא מספק שירותים לציבור. לכן, המדינה תקבל מהדסה נכסים בתמורה לתקציבים שתשקיע בבית החולים, כל עוד התקציבים הללו אינם קשורים בהפעלת רגולציה ופיקוח על בית החולים.

הוועדה גם ממליצה לשנות את מבנה הממשל התאגידי של הדסה, להקים ארגון “ידידי הדסה” שיתרים כספים לבית החולים לצד ארגון נשות הדסה וכן לדרוש מארגון נשות הדסה השקעה כספית חד פעמית (או באמצעות מכירת נכסים) על מנת לסייע בסגירת הגירעון לו הם אחראיים.

העובדים יצטרכו גם הם לתת כתף:  לדברי חברי הוועדה, “עובדי בית החולים, ככלל, נהנים מתנאי שכר והטבות גבוהים מהמקובל ולכן כחלק מהפתרון עליהם לוותר על זכויות קיימות שיאפשרו לצמצם את הגרעון האקטוארי וכן להתייעל הן במספר עובדים והן בעלות השכר )באופן פרמננטי ולא בדרך של הלוואות(. בנוסף, יש לתקן את ההסכמים ולשנות נוהגים הקשורים לתהליכי עבודה וקיבעונות עבר ולאפשר את הגמישות הניהולית שתאפשר להנהלה להתמקד בהצלת הארגון. דוגמא למקומות שמחייבים ונכונים לצמצום היא סוגיית התוספת בגין השתייכות לסגל אקדמי. בעוד שבבתי חולים אחרים רופא שמלמד באוניברסיטה מקבל תוספת בהתאם לחלק הזמן שבו הוא מלמד, הרי שבהדסה עצם ההשתייכות לסגל אקדמי מביא לתוספת של 30% לשכר ואין זה משנה מהו היקף ההוראה ואף האם הרופא ממשיך ללמד או לא”.

ומה בעניין השר”פ?

בגדול, חברי הוועדה אומרים שזה לא עניין שלהם. מה שייקבע בוועדת גרמן לגבי כלל בתי החולים הציבוריים, זה מה שצריך להתרחש גם בהדסה, שעל פי המלצות הוועדה צריך לעבור שינוי ארגוני עד לרמת הבעלות.

אבל עד שוועדת גרמן תגבש המלצות בקשר לשר”פ, בית החולים הדסה ממשיך להתנהל באותה המתכונת, אבל שיעור ההכנסות מהשר”פ לבית החולים צריך לגדול משמעותית, שכן לא ייתכן, טוענים חברי הוועדה,

שבית החולים יספק את כל האמצעים לקיום השרות הפרטי אך לא יוכל לעשות שימוש בחלק נכבד מן הרווחים, ההולך כיום ישירות לכיס הרופאים.

ח”כ אילן גילאון, יו”ר השדולה לשוויון בבריאות בכנסת, התייחס למסקנות ועדת גבאי ואמר “הדוח החמור אינו משאיר צל של ספק. השר”פ הפך למנגנון מסואב ומושחת, המשרת את הצמרת הרפואית ויוצר מנגנון של קסטות בין החולים. יותר מכל דוח גבאי הוא תמרור עצור לוועדת גרמן המסמן לעצור את התרחבות השר”פ ואת כרסומו הגסה במערכת הרפואה הציבורית. בכל מקום שיש ממשק בין האינטרס הפרטי לציבורי זה הסתכם בשחיתות או בהתרסקות”.

ח”כ גילאון התייחס לשאלת הבעלות על בית החולים הדסה העולה בדוח: “לצד ההמלצות החשובות בדבר מנגנון לפיקוח ולסיוע פיננסי מטעם המדינה, חבל שועדת גבאי לא התקדמה צעד נוסף. מדינת ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד הקריסה המהדהדת של בית-החולים, אך רק באמצעות הלאמה מותר וצריך להציל את הדסה”.

 

Share This:

כתיבת תגובה

Top