גרמן מפזרת את דירקטוריון קופ"ח מאוחדת

שרת הבריאות יעל גרמן החליטה לפזר את מועצת המנהלים של קופת החולים מאוחדת. במכתב ששלחה היום (א') לנציג הקופה, עו"ד יניב עצמון, הודיעה גרמן כי היא מבטלת אתאת האישור שנתנה בשנה שעברה לתקנון הקופה, מחשש כי הכשלים עליהם הצביע דו"ח מבקר המדינה בשנת 2010, עלולים לחזור על עצמם

המון שינויים בזמן האחרון, שרת הבריאות יעל גרמן (יח"צ)
המון שינויים בזמן האחרון, שרת הבריאות יעל גרמן (יח"צ)

זהו ככל הנראה זמן לשינויים במערכת הבריאות: כיומיים לאחר שנודע על השינוי העיקרי שמתכוונת שרת הבריאות יעל גרמן לבצע במערכת הבריאות – החלפת מנכ"ל המשרד הנוכחי, פרופ' רוני גמזו, היום היא מודיעה על חילופים נוספים, הפעם בספסל הדירקטוריון של קופת החולים מאוחדת.

גרמן זימנה את עו"ד יניב עצמון, ומסרה לידיו מכתב בו היא מודיעה על ביטול אישורה לתקנון הקופה שניתן ביום 22.7.2013.

בהודעה מטעם לשכתה של גרמן נמסר כי "החלטת השרה באה לאחר שבהליך הבחירות שהתקיים בקופה עלה חשש כי הכשלים עליהם הצביע דו"ח מבקר המדינה משנת 2010 עלולים לחזור על עצמם.

השרה מודיעה כי החל ממועד מכתבה עוברות כל סמכויות המועצה והדירקטוריון, לדירקטוריון זמני חליף, למעט סמכות המועצה להציע תקנון לקופה".

תוקף מינוי הדירקטוריון הזמני חליף וסמכות מועצת הקופה להציע תקנון הם, בשלב זה, לתקופה של עד ה- 1.7.2014. הדירקטוריון יפעל לצידו של המנכ"ל המכהן, זאב וורמברנד.​

חברי הדירקטוריון ה"זמני חליף" הם יעקב כהן – שישמש בתפקיד יו"ר, דרור שטרום, גב' חנה הרצמן, רו"ח זיאד אבו-חבלה וגב' רבקה שוורץ.

מאוחדת. קופה מיוחדת (יח"צ)
מאוחדת. קופה מיוחדת (יח"צ)

במכתב מפורט שנוסח בהמלצת הלשכה המשפטית של משרד הבריאות, מתארת השרה את השתלשלות העניינים מאז פרסום דו"ח מבקר המדינהמשנת 2010.

בסיום המכתב מורה השרה כי על מועצת הקופה ללמוד את לקחיי יישומו של התקנון ערב ביטול אישורה, כך שהתקנון החדש יבטיח את ניהולה התקין והעצמאי של הקופה לטובת למעלה ממיליון חבריה.

בשנת 2010 פרסם מבקר המדינה דאז, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס דו"ח חמור מאוד "מהחמורים ביותר שפרסמתי" כהגדרתו אז, החושף כשלים וניגודי עניינים בניהולה של קופת החולים מאוחדת. ניגוד העניינים על פי הדו"ח פשה בכל הגורמים המנהלים את הקופה, כולל בדירקטוריון עצמו ובגורמים המפקחים של הקופה שתפקידם היה לשמור על הקופה מפני מקרים שלניגודי עניינים.

במכתבה כותבת גרמן כי "התקנון החדש, שאושר, מאפשר להעלות מעל פני השטח את חלק ממאפייניה הפסולים של השיטה, שאפשר כי נהגה גם בעבר, באופן שבו הוא מאלץ את גורמי ההשפעה לחשוף או להקצין מהלכים או פעולות שבמבנה התקנוני הקודם לא ניתן היה להבחין בהם או לבודד אותם, מכיוון שהיו שלובים בצורה אינטגרלית במנגנוני פעולה שאורגנו לטובת הנצחתה של שיטה זו, יחד עם זאת, התקנון כך מתברר, אינו חסין מפניהם של הגורמים או הכוחות הפועלים לקבע שיטה זו".

גרמן הדגישה: "המהלך בוצע בראש ובראשונה על מנת להבטיח שמירה על זכויותיהם של למעלה ממיליון מבוטחי הקופה וכדי להבטיח מנהל תקין בניהול הקופה"

 

 

Share This:

כתיבת תגובה

Top